Özel Hizmetler

 • Hasar Yönetimi
  Birikim Sigorta olarak sigorta acenteliği ve hasar yönetimi operasyonları kapsamında müşterilerine eşsiz ve tam entegre bir hasar takibi hizmeti sağlamaktayız.
  Hasar gerçekleşmesinden ödeme aşamasına gelinceye kadar tüm sürecin en efektif ve hızlı bir biçimde takibi ile müşterilerimizin maddi veya manevi herhangi bir kayba uğramaması adına tüm deneyim ve gücümüzle hizmet vermekteyiz.

  Hasar servislerimiz grubumuz içerisinde branş bazında ayrılmıştır ve herbir departmanın en büyük amacı müşterilerine ulaşılabilirlik, hızlı servis ve efektif sonuçlar sağlamak üzere gayret etmektedirler.
 • Yönetici ve İdareciler Sorumluluk Sigortası
  Yöneticiler ve İdareciler için Sorumluluk Sigortası (Directors&Officers Libality Insurance) ‘ndaki öncü konumumuz İngiltere ve Avrupa piyasalarında lider durumdaki Heath Lambert’in desteği ile gücümüzü arttırarak sektörde farklı bir yerde durmamızı sağlamıştır. Amacımız müşterilemizi çok iyi anlayarak onların gerçek ihtiyaçlarına yönelik en iyiyi sağlamak yönündedir.

  Sigortacılıkta uzmanlığımız müşterilerimiz adına temin ettiğimiz D&O güvencesinin en uygun ve en iyi fiyatla olduğu konusundada emin olmalarını sağlamaktadır. Bu sebeple önümüzdeki her seçeneği aynı gayret ve aynı geniş bakış açısıyla değerlendiririz ve bu odak noktasından yola çıkarak müşterilerimizin ihtiyaçları olan maksimum faydayı sağlamaktayız
 • Bireysel Sigortalar
  Birikim Sigorta olarak bizler, bireysel müşterilerimiz için de onlar adına kişiye özel sigorta çözümleri üretir ve gücümüzün tamamını en verimli sonuca ulaşmak için harcarız.
  Müşterilerimizle güçlü bir işbirliği içinde başarılı sonuçlara imza atmamızın yöntemi :
  • Düşük maliyet ve düşük riskle sigorta pazarına direkt giriş sağlamamız,
  • Müşterilerimize benzersiz bir hizmet sağlamamız,
  • Sektörü çok iyi tanımamız ve sigorta şirketleri ile sürdürdüğümüz iyi ilişkiler sayesinde uygun ürünleri oldukça rekabetçi fiyatlarla sağlayabilmemiz,
  • Çok geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olmamız.
 • Politik Riskler
  Politik Risk Sigortası ,yurtdışında iş yapan bir şirketin (ticaret, yatırım, ortaklık, operasyon) özellikle politik ve ekonomik olarak değişken bir yapıya sahip ülkelerde faaliyetleri esnasında yabancı devletlerin hareketleri veya ani politik yada ekonomik güçlüklerle karşılaştıklarında güvence sunmak üzere dizayn edilmiş bir poliçedir.

  Birikim Sigorta olarak, ciddi bir uzmanlık isteyen bu branşta sigorta pazarındaki gelişmeleri takip ederek tecrübemiz ve teknik bilgimizle müşterilerimize en yüksek servis standartlarını sağlayabilmekteyiz.

  Politik Risk Sigortasının Faydaları:
  • Bilançonun korunması
  • Varlıkların koruması
  • Yeni pazarlara açılım imkanı olarak sayılabilir.
 • Mesleki Mali Mesuliyet
  Günden güne davalara konu olan tazminat rakamlarının yükselmesiyle,şahıslar ve şirketler verdikleri profosyonel hizmetlerin getirdikleri sorumluluklar karşısında maddi ve manevi olarak facia denebilecek kadar yüksek yükümlüklerle karşı karşıya kalabiliyorlar.

  Birikim Sigorta Mesleki Mali Mesuliyet sigortaları konusunda sektörde tanınan bir firma konumuna gelmiştir.Müşterilerimize verdikleri profosyonel hizmetlerin sorumluluğunu güvence altına alacak farklı sektörlere yönelik Mesleki Mali Mesuliyet sigortası ürünleri hazırlamaktayız.

  Aşağıda Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası konusunda hizmet verdiğimiz sektörler yeralmaktadır;
  • Mimarlar
  • Müfettişler
  • Dizayn & Yapı İşleri
  • Mühendisler
  • Avukatlar
  • Muhasebeciler
  • Mali Müşavirler
  • IT sektörü danışmanları
  • Gayrımenkul İşletmecileri
 • Yangın ve Kaza Branşı
  Birikim Sigorta Yangın ve Kaza sigortalarındaki global hizmetini,yüksek bir disiplinle birçok sektör ve endüstriye yönelik olarak sunmaktadır.

  En temel yangın teminatından, çok geniş kapsamlı paket poliçelere kadar kömür madeninden , baskı merkezlerine,en son türbin teknolojilerinden büyük hidroelektrik güç istasyonlarına kadar çeşitli riskler üzerinde hizmet sağlamaktayız

  Kaza sigortaları departmanımız ise mesleki mali mesuliyet sigortaları ve yönetici ve idareciler için sorumluluk sigortasına kadar geniş bir yelpazede hizmet verebilmektedir.

  Müşterilerimiz ister deprem ,ürün mali mesuliyet, terör, kompleks inşaat sigortası olsun, ister basit bir yangın sigortası olsun her koşulda onlar için sigorta piyasasındaki mükemmel ilişkilerimizi kullanarak en doğru çözümü bulmaktayız.

  Hizmet verdiğimiz sektörler arasında:
  • Holdingler
  • Metal Sektörü
  • Madencilik Sektörü
  • Petrokimya Sanayi
  • Limanlar
  • Enerji sektörü
  • Ağaç ve kağıt sektörü
  • Telekominikasyon
  • Otomotiv
  yer almaktadır.
 • Risk Yönetimi
  Stratejik planlar,kurumsal hedefler, yıllık bütçeler ve günlük operasyonlar belli derecelerde belirsizlik ve risk içerir. Bir organizasyonun başarısı tüm bu riskleri tanıyıp yönetebilmesinden geçer.

  Birikim Sigorta Risk Yönetimi ,organizasyonlara yüzyüze kalabilecekleri riskleri tanımlama,anlama ve yönetmeleri konusunda yardımcı olur. Efektif bir risk yönetimi stratejisi ile pratikte karşılaşabileekleri problemler karşısında çözümler üretir.

  Servisimiz tüm müşterilerimize yöneliktir. Ayrım yapılmaksızın sigorta programları ister proje bazında, ister tam entegre bir risk transfer programı dahilinde olsun, aynı hizmeti sağlarız.